Uspostavljena saradnja sa ambasadom Palestine

Uspostavljena saradnja sa ambasadom Kipra
10/26/2017
Uspostavljena saradnja sa TIGAR AD u oblasti transporta
05/26/2018

Uspostavljena saradnja sa ambasadom Palestine

Nova ambasada sa kojom smo postigli dogovor oko saradnje u oblasti diplomatskog servisa