Uspostavljena saradnja sa TIGAR AD u oblasti transporta

K&M Interantional potpisao ugovor sa IranAir-om o zastupništvu za Srbiju
04/26/2018
K&M International otvara kancelariju IRAN AIR-a na putničkom Terminal 2 od juna 2018
05/28/2018

Uspostavljena saradnja sa TIGAR AD u oblasti transporta

Uspostavljena saradnja sa TIGAR a.d. u oblasti organizacije drumskog transporta koji organizuje K&M,u budućnosti se očekuje proširenje saradnje i u drugim oblasti logistike