Uspostavljena saradnja sa ambasadom Kipra

Uspostavljena saradnja sa ambasdom Kuwait
09/26/2017
Uspostavljena saradnja sa ambasadom Palestine
03/26/2018

Uspostavljena saradnja sa ambasadom Kipra

Ambasada Kipra je nova ambasada sa kojoj K&M uspostavlja saradnju iz oblasti diplomatskog servisa 2018