Uspostavljena saradnja sa ambasdom Kuwait

Uspostavljena saradnja sa BMW Delta motors u oblasti carinjenja diplomatskih automobila
05/26/2017
Uspostavljena saradnja sa ambasadom Kipra
10/26/2017

Uspostavljena saradnja sa ambasdom Kuwait

K&M je nakon pregovora sa ambasadom Kuwaita u Beogradu dobio priliku da saradjuje u oblasti diplomatskog servisa i uveća svoj portfilio ambasada sa kojima sarađujeAmbasada Kipra