Uspostavljena saradnja sa BMW Delta motors u oblasti carinjenja diplomatskih automobila

Uspostavljena saradnja sa ambasadom Azerbejdžana
04/26/2017
Uspostavljena saradnja sa ambasdom Kuwait
09/26/2017

Uspostavljena saradnja sa BMW Delta motors u oblasti carinjenja diplomatskih automobila

Zbog odličnih odnosa K&M i Delta Motors zvaničnog zastupnika BMW-a za Srbiju,K&Mj je dugogodinjišnji klijent,naša kompanija kao lider u diplomatskom servisu uspostavila je saradnju u oblasti carinjenja BMW i MINI koje kupuju diplomatska predstavništva i ambasade u Srbiji