Uspostavljena saradnja sa ambasadom Azerbejdžana

Obnovljen vozni park
04/03/2017
Uspostavljena saradnja sa BMW Delta motors u oblasti carinjenja diplomatskih automobila
05/26/2017

Uspostavljena saradnja sa ambasadom Azerbejdžana

U februaru 2017 uspostavljena je saradnja ambasadom Azerbejdžana u Beogradu u oblasti diplomatskog servisa